Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Thành phố Cẩm Phả

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
10
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
332.573
Cập nhật lúc 13:25 08/02/2023
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Phường Quang Hanh 0 0
Phường Cẩm Thạch 0 0
Phường Cẩm Thủy 0 0
Phường Cẩm Trung 0 0
Phường Cẩm Thành 0 0
Phường Cẩm Bình 0 0
Phường Cẩm Tây 0 0
Phường Cẩm Đông 0 0
Phường Cẩm Sơn 0 0
Phường Cẩm Phú 0 0
Phường Cẩm Thịnh 0 0
Phường Cửa Ong 0 0
Phường Mông Dương 0 0
Xã Cẩm Hải 0 0
Xã Cộng Hòa 0 0
Xã Dương Huy 0 0