Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Thành phố Cẩm Phả

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
10
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
332.573
Cập nhật lúc 03:38 04/06/2023
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Phường Mông Dương 0 0
Phường Quang Hanh 0 0
Xã Cẩm Hải 0 0
Phường Cẩm Tây 0 0
Phường Cẩm Phú 0 0
Phường Cẩm Trung 0 0
Phường Cẩm Thạch 0 0
Phường Cẩm Thành 0 0
Phường Cửa Ong 0 0
Xã Cộng Hòa 0 0
Xã Dương Huy 0 0
Phường Cẩm Thủy 0 0
Phường Cẩm Thịnh 0 0
Phường Cẩm Bình 0 0
Phường Cẩm Đông 0 0
Phường Cẩm Sơn 0 0