Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Thành phố Cẩm Phả

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
10
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
332.573
Cập nhật lúc 12:03 19/04/2024
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Cẩm Hải 0 0
Phường Cẩm Trung 0 0
Phường Cẩm Bình 0 0
Phường Cẩm Thạch 0 0
Phường Quang Hanh 0 0
Phường Cẩm Thịnh 0 0
Phường Cẩm Tây 0 0
Phường Cẩm Thành 0 0
Phường Cẩm Sơn 0 0
Phường Mông Dương 0 0
Phường Cẩm Đông 0 0
Xã Dương Huy 0 0
Phường Cẩm Thủy 0 0
Phường Cẩm Phú 0 0
Xã Cộng Hòa 0 0
Phường Cửa Ông 0 0