Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Thành phố Cẩm Phả

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
7
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
330.419
Cập nhật lúc 00:50 20/05/2022
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Phường Quang Hanh 0 0
Phường Cẩm Thạch 0 0
Phường Cẩm Thủy 0 0
Phường Cẩm Trung 0 0
Phường Cẩm Thành 0 0
Phường Cẩm Bình 0 0
Phường Cẩm Tây 0 0
Phường Cẩm Đông 0 0
Phường Cẩm Sơn 0 0
Phường Cẩm Phú 0 0
Phường Cẩm Thịnh 0 0
Phường Cửa Ong 0 0
Phường Mông Dương 0 0
Xã Cẩm Hải 0 0
Xã Cộng Hòa 0 0
Xã Dương Huy 0 0