Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Thị xã Quảng Yên

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
5
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
355.570
Cập nhật lúc 12:43 19/04/2024
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Phường Nam Hoà 0 0
Phường Đông Mai 0 0
Phường Hà An 0 0
Phường Yên Giang 0 0
Phường Yên Hải 0 0
Phường Phong Cốc 0 0
Phường Tân An 0 0
Xã Cẩm La 0 0
Xã Hiệp Hòa 0 0
Xã Sông Khoai 0 0
Xã Tiền An 0 0
Phường Phong Hải 0 0
Xã Liên Vị 0 0
Xã Tiền Phong 0 0
Xã Hoàng Tân 0 0
Phường Cộng Hòa 0 0
Phường Minh Thành 0 0
Xã Liên Hòa 0 0
Phường Quảng Yên 0 0