Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Thành phố Móng Cái

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
3
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
292.059
Cập nhật lúc 12:42 19/04/2024
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Phường Trần Phú 0 0
Phường Hải Yên 0 0
Xã Bắc Sơn 0 0
Phường Trà Cổ 0 0
Phường Hoà Lạc 0 0
Xã Vĩnh Trung 0 0
Phường Ninh Dương 0 0
Xã Hải Đông 0 0
Phường Ka Long 0 0
Phường Hải Hoà 0 0
Xã Hải Xuân 0 0
Xã Vĩnh Thực 0 0
Xã Quảng Nghĩa 0 0
Phường Bình Ngọc 0 0
Xã Hải Tiến 0 0
Xã Hải Sơn 0 0
Xã Vạn Ninh 0 0