Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Huyện Cô Tô

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
1
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
5.213
Cập nhật lúc 01:49 20/05/2022
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Đồng Tiến 0 0
Xã Thanh Lân 0 0
Thị trấn Cô Tô 0 0