Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Thị xã Đông Triều

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
14
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
736.746
Cập nhật lúc 00:54 20/05/2022
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Bình Dương 0 0
Phường Mạo Khê 0 0
Xã Bình Khê 0 0
Xã Tràng An 0 0
Xã Tân Việt 0 0
Phường Đông Triều 0 0
Xã Hồng Phong 0 0
Phường Hưng Đạo 0 0
Phường Xuân Sơn 0 0
Phường Kim Sơn 0 0
Xã Yên Thọ 0 0
Phường Đức Chính 0 0
Xã Yên Đức 0 0
Xã Hoàng Quế 0 0
Xã Hồng Thái Tây 0 0
Xã Hồng Thái Đông 0 0
Xã An Sinh 0 0
Xã Việt Dân 0 0
Xã Thủy An 0 0
Xã Nguyễn Huệ 0 0
Xã Tràng Lương 0 0