Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Thị xã Đông Triều

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
4
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
737.491
Cập nhật lúc 12:07 19/04/2024
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Việt Dân 0 0
Xã Nguyễn Huệ 0 0
Phường Đức Chính 0 0
Xã Bình Dương 0 0
Xã Thủy An 0 0
Xã An Sinh 0 0
Phường Mạo Khê 0 0
Phường Hưng Đạo 0 0
Xã Hồng Thái Đông 0 0
Xã Tràng Lương 0 0
Xã Bình Khê 0 0
Phường Hoàng Quế 0 0
Xã Yên Đức 0 0
Phường Yên Thọ 0 0
Phường Đông Triều 0 0
Phường Xuân Sơn 0 0
Xã Tân Việt 0 0
Phường Kim Sơn 0 0
Xã Hồng Thái Tây 0 0
Phường Hồng Phong 0 0
Phường Tràng An 0 0