Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Huyện Hải Hà

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
140.500
Cập nhật lúc 13:23 19/04/2024
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Quảng Minh 0 0
Xã Quảng Sơn 0 0
Thị trấn Quảng Hà 0 0
Xã Quảng Phong 0 0
Xã Cái Chiên 0 0
Xã Quảng Thịnh 0 0
Xã Quảng Thành 0 0
Xã Đường Hoa 0 0
Xã Quảng Chính 0 0
Xã Quảng Đức 0 0
Xã Quảng Long 0 0