Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Huyện Đầm Hà

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
1
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
39.737
Cập nhật lúc 13:14 19/04/2024
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Dực Yên 0 0
Xã Đại Bình 0 0
Xã Đầm Hà 0 0
Xã Quảng An 0 0
Xã Tân Bình 0 0
Thị trấn Đầm Hà 0 0
Xã Quảng Tân 0 0
Xã Quảng Lâm 0 0
Xã Tân Lập 0 0