Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Huyện Bình Liêu

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
37.478
Cập nhật lúc 13:47 19/04/2024
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Thị trấn Bình Liêu 0 0
Xã Vô Ngại 0 0
Xã Lục Hồn 0 0
Xã Đồng Tâm 0 0
Xã Đồng Văn 0 0
Xã Húc Động 0 0
Xã Hoành Mô 0 0