Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Thành phố Cẩm Phả

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
50.251
Cập nhật lúc 05:47 29/09/2021
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Phường Quang Hanh 0 0
Phường Cẩm Thạch 0 0
Phường Cẩm Thủy 0 0
Phường Cẩm Trung 0 0
Phường Cẩm Tây 0 0
Phường Cẩm Sơn 0 0
Phường Cẩm Phú 0 0
Phường Cẩm Thịnh 0 0
Phường Cửa Ong 0 0
Xã Cộng Hòa 0 0
Phường Mông Dương 0 0
Phường Cẩm Thành 0 0
Phường Cẩm Bình 0 0
Phường Cẩm Đông 0 0
Xã Dương Huy 0 0
Xã Cẩm Hải 0 0