Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Thị xã Quảng Yên

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
18.145
Cập nhật lúc 06:17 29/09/2021
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Tiền Phong 0 0
Phường Nam Hòa 0 0
Xã Liên Vị 0 0
Xã Liên Hòa 0 0
Xã Hoàng Tân 0 0
Phường Yên Giang 0 0
Phường Tân An 0 0
Phường Quảng Yên 0 0
Phường Phong Hải 0 0
Phường Minh Thành 0 0
Xã Tiền An 0 0
Xã Sông Khoai 0 0
Xã Hiệp Hòa 0 0
Phường Phong Cốc 0 0
Xã Phong Cốc 0 0
Phường Hà An 0 0
Phường Đông Mai 0 0
Phường Yên Hải 0 0
Xã Cẩm La 0 0
Phường Cộng Hòa 0 0