Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Thành phố Uông Bí

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
1
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
65.047
Cập nhật lúc 04:54 29/09/2021
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Thượng Yên Công 0 0
Phường Bắc Sơn 0 0
Phường Phương Đông 0 0
Phường Phương Nam 0 0
Phường Quang Trung 0 0
Phường Thanh Sơn 0 0
Phường Trưng Vương 0 0
Phường Vàng Danh 0 0
Phường Yên Thanh 0 0
Phường Nam Khê 0 0
Xã Điền Công 0 0