Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Huyện Cô Tô

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
1.294
Cập nhật lúc 06:37 29/09/2021
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Thanh Lân 0 0
Xã Đồng Tiến 0 0
Thị trấn Cô Tô 0 0