Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Huyện Vân Đồn

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
3.876
Cập nhật lúc 06:20 29/09/2021
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Thị trấn Cái Rồng 0 0
Xã Đoàn Kết 0 0
Xã Thắng Lợi 0 0
Xã Bản Sen 0 0
Xã Hạ Long 0 0
Xã Ngọc Vừng 0 0
Xã Đông Xá 0 0
Xã Quan Lạn 0 0
Xã Bình Dân 0 0
Xã Minh Châu 0 0
Xã Đài Xuyên 0 0
Xã Vạn Yên 0 0