Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Huyện Hải Hà

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
15.376
Cập nhật lúc 04:47 29/09/2021
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Quảng Chính 0 0
Thị trấn Quảng Hà 0 0
Xã Đường Hoa 0 0
Xã Quảng Minh 0 0
Xã Quảng Thành 0 0
Xã Quảng Đức 0 0
Xã Quảng Phong 0 0
Xã Quảng Sơn 0 0
Xã Quảng Thịnh 0 0
Xã Cái Chiên 0 0
Xã Tiến Tới 0 0
Xã Quảng Trung 0 0
Xã Quảng Thắng 0 0
Xã Quảng Điền 0 0
Xã Phú Hải 0 0
Xã Quảng Long 0 0