Nguy cơ thấp
Nguy cơ trung bình
Nguy cơ cao
Nguy cơ rất cao

Huyện Đầm Hà

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
39.737
Cập nhật lúc 11:45 04/10/2022
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Đầm Hà 0 0
Xã Dực Yên 0 0
Xã Quảng An 0 0
Xã Tân Lập 0 0
Xã Quảng Lâm 0 0
Xã Đại Bình 0 0
Thị Trấn Đầm Hà 0 0
Xã Quảng Tân 0 0
Xã Tân Bình 0 0
Xã Quảng Lợi 0 0