Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Huyện Đầm Hà

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
1.830
Cập nhật lúc 06:40 29/09/2021
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Thị Trấn Đầm Hà 0 0
Xã Quảng Tân 0 0
Xã Quảng An 0 0
Xã Đại Bình 0 0
Xã Dực Yên 0 0
Xã Tân Bình 0 0
Xã Quảng Lâm 0 0
Xã Đầm Hà 0 0
Xã Tân Lập 0 0
Xã Quảng Lợi 0 0