Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Huyện Tiên Yên

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
4.776
Cập nhật lúc 04:49 29/09/2021
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Phong Dụ 0 0
Xã Đông Ngũ 0 0
Thị trấn Tiên Yên 0 0
Xã Điền Xá 0 0
Xã Đông Hải 0 0
Xã Đồng Rui 0 0
Xã Tiên Lãng 0 0
Xã Hà Lâu 0 0
Xã Đại Dực 0 0
Xã Hải Lạng 0 0
Xã Yên Than 0 0
Xã Đại Thành 0 0