Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Huyện Bình Liêu

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
1.222
Cập nhật lúc 05:05 29/09/2021
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Hoành Mô 0 0
Thị trấn Bình Liêu 0 0
Xã Đồng Tâm 0 0
Xã Đồng Văn 0 0
Xã Lục Hồn 0 0
Xã Vô Ngại 0 0
Xã Húc Động 0 0
Xã Tình Húc 0 0