Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Thành phố Hạ Long

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
2
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
148.488
Cập nhật lúc 06:09 29/09/2021
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Kỳ Thượng 0 0
Phường Trần Hưng Đạo 0 0
Xã Dân Chủ 0 0
Xã Vũ Oai 0 0
Xã Tân Dân 0 0
Xã Lê Lợi 0 0
Xã Hòa Bình 0 0
Xã Đồng Sơn 0 0
Xã Đồng Lâm 0 0
Xã Thống Nhất 0 0
Xã Sơn Dương 0 0
Xã Quảng La 0 0
Xã Bằng Cả 0 0
Phường Yết Kiêu 0 0
Phường Việt Hưng 0 0
Phường Tuần Châu 0 0
Phường Hồng Hà 0 0
Phường Cao Thắng 0 0
Phường Hồng Hải 0 0
Phường Hồng Gai 0 0
Thị trấn Trới 0 0
Phường Hà Tu 0 0
Phường Hà Trung 0 0
Phường Hà Phong 0 0
Phường Hà Lầm 0 0
Phường Hà Khánh 0 0
Phường Giếng Đáy 0 0
Phường Đại Yên 0 0
Phường Cao Xanh 0 0
Phường Bãi Cháy 0 0
Phường Bạch Đằng 0 0
Phường Hà Khẩu 0 0
Phường Hùng Thắng 0 0
Phường Hoành Bồ 0 0